En flyttfirmas och en Snickares ordbok – För dummies

Det är inte ovanligt att man inte förstår sig på alla ord och begrepp som en snickare använder inom yrket. Här visas några exempel på hur lätt det är att missförstå.

LÄKT

Nej, det har inte läkt och blivit vatten på ett olämpligt ställe. Läkt är istället ett byggmaterial.

En snickare använder läkt exempelvis när tak ska reglas om inför nya takpannor eller plåts. Det är virke som maximalt är 50 mm tjockt samt 63 mm på bredden. Läkt finns i olika storlekar vilka väljs beroende på belastning och funktion.

ANKARE

Nej, ett ankare är inte det som slängs i vattnet för att hålla en båt på en specifik plats.

Ankare används istället för att hålla ihop olika delar inom en byggnation.

HÄNGSLE

Nej, ett hängsle används inte för att hålla upp byxorna år en flyttfirma som nordiskaflyttkompaniet.se. Det är istället ett slags gångjärn.

Ett hängsle används av för att skapa flexibla gångjärn. Detta genom att de är bandformiga och därmed kan användas till en rad olika användningsområden. Hängsle kan även användas för att just hålla upp något hängandes.

FYLLE

Nej, när en snickare pratar om fylle handlar det inte om någon som druckit för mycket alkohol.

Fylle är ett dialektalt ord som därmed inte används över hela Sverige. Det syftar på blindbottenfyllning.

FOTBRÄDA
Nej, en fotbräda är inte en skateboard eller snowboard. Fotbrädan är ett byggnadsmaterial.

Fotbrädan används som ett underlag för plåtskoning. Detta längs bostadens takfot när det har tegeltak.

DVÄRG

Nej, dvärg är inte en kortväxt person. Det är istället en stolpe.

En snickare som ber om en dvärg vill ha en stolpe som ska kunna bära nockåsen i ett taklag som är bockburet.

HÅNGEL

Nej, hångel är inte kyssar, kramar och smek. I alla fall inte under arbetstiden för en snickare. Det får man vänta med till fritiden.

Efterfrågas hångel är det istället trätyngder som efterfrågas. Dessa trätyngder är tänkta att användas på halmtak.

REGEL

Nej, regel är inte en instruktion eller lag som måste följas. Det är istället bärande virke. När en vägg ska reglas upp används reglar för att skapa stabilitet för ytterligare konstruktion. Det finns specifika minimått för att det ska kallas för regel.

OXHYVEL

Nej, oxhyvel är inte en hyvel som används för att hyvla oxar…

En oxhyvel används av en snickare vid stora trädelar som behöver hyvlas med två personer. Detta eftersom det är en tvåmannahyvel.

Fler ord och begrepp hittas på Dinbyggare.se  – Sök efter ”Snickarens Språk”